CO DĚLAT PO NEHODĚ

Co dělat při nehodě a bezprostředně po ní

K 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 274/2008 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Došlo k podstatným změnám v souvislosti s ohlašovací povinností dopravních nehod. 

Co je dopravní nehoda dle zákona č.361/2000 S

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím svědkem:

 • zastavte vozidlo a vypněte motor vašeho vozidla
 • zajistěte místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla apod.)
 • zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody, a v případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte složky Integrovaného záchranného systému
 • stala-li se dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou stranu až na bezpečné místo za svodidla
 • zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody Policie ČR (požívání alkoholu, pohyb s vozidly apod.)
 • je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici
 • je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii ČR a pojišťovně
 • společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků, si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité údaje o vozidlech
 • pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla porušuje tím zákon, zavolejte Policii ČR. Před jejím příjezdem na místo si zapište alespoň registrační značku druhého vozidla, podle které na internetu zjistíte, u které pojišťovny je viník pojištěn.

Kdy musíte k dopravní nehodě volat Policii ČR:

 • došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby
 • dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody)
 • dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí osoby například poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel a to v jakékoliv výši - toto však neplatí, pokud dojde ke škodě na vozidle třetí osoby (leasingové společnosti, zaměstnavatele atd.), je-li řidič tohoto vozidla účastníkem nehody
 • došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla

Kdy není nutné na místo nehody volat Policii ČR:

 • dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osob
 • škoda na havarovaných vozidlech nedosahuje částky 100 000 Kč
 • nebyl poškozen majetek třetí osoby - plot, dopravní značení apod.
 • následkem autonehody není ohroženo životní prostředí - nedochází k úniku provozních kapalin
 • zákon platný od 1. ledna 2008 přímo účastníkům dopravní nehody, ke které není nutné volat Policii ČR, ukládá povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Call Centrum

+420 220 400 457 

hlaseni@repanet.cz

Pracovní dny
od 8.00 do 17.00 hodin